Infoisinfo Stijlboek

De volgende aan bedrijven gerichte REACTIES zijn niet toegestaan en zullen worden verwijderd:

  1. Reacties met dubbele informatie, of verzoeken om de informatie van een bedrijf te bewerken.Wilt u weten hoe u de informatie kunt bewerken, bezoek dan de Veelgestelde Vragen)
  2. Reacties die om informatie van het bedrijf verzoeken of contact verzoeken. (Om te leren hoe u een bedrijf kunt contacteren, bezoekt u de Veelgestelde Vragen)

Andere gegevens die niet zijn toegestaan en zullen worden verwijderd indien gepubliceerd in de REGISTRATIES, WIJZIGINGEN EN REACTIES:

  1. Lasterlijke, onjuiste, onware, beledigende, lasterlijke, obscene, oneerbiedige, offensieve, beledigende, stilzwijgend of uitdrukkelijk seksuele, bedreigende, intimiderende, racistische, seksistische, discriminerende om welke reden dan ook, die de inbreuk maken op het moraal, de openbare orde, de fundamentele rechten, de publieke vrijheden, de eer, de privacy of het beeld van derden en in het algemeen, de huidige regelgeving, en/of illegaal zijn of de rechten van derden schenden.
  2. Gegevens die alleen bestemd zijn voor volwassenen, zoals pornografie of diensten die verband houden met seks of drugs.
  3. Zenders van junk mail, SPAM, berichten met commerciële doeleinden, of misleidende, valse, ongevraagde massa mailings, of berichten die illegale activiteiten promoten of onbeleefde, bedreigende, obscene, lasterlijke of liederlijk gedrag.
  4. Praktische informatie verstrekt inzake illegale activiteiten.
  5. Gegevens met betrekking tot een commerciële of reclameactiviteit, zelfs als er geen financiële vergoeding tegenover staat;
  6. Data met persoonlijke gegevens van derden, waarvoor de toestemming van de rechthebbende is vereist.
  7. Alle informatie die door de gebruiker van de diensten wordt verstrekt die niet waarheidsgetrouw is.