PRIVACY BELEID

Volgens de Spaanse structurele wetgeving Wet 15/1999, van 13 december, met betrekking tot persoonlijke data (algemeen bekend onder het Spaanse acroniem LOPD), en Spaanse Royal Decree 1720/2007, van 21 december, welke goedkeurt de regulaties die de LOPD ontwikkelen (hierna aan gerefereerd als de RLOPD); de Europese Algemene Data Bescherming Regulatie (hierna GDPR) van april 2016; en Spaanse Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende Informatie Maatschappij en Electronische Commerce Services (beter bekend onder de Spaanse acroniem LSSICE), informeren wij hierbij jou dat Comerleads, S.L., eigenaar van deze website www.infoisinfo.nl (hierna aan gerefereerd als InfoisInfo), een stenge verplichting nakomen met betrekking tot de nakoming van de wetgeving van kracht in Spanje betreffende de behandeling van persoonlijke data en informatie beveiliging, om zodoende de gebruikers te garanderen dat de verzameling en behandeling van de data door hun aangeboden gedaan wordt met een complete veiligheid garantie. Voordat je contact opneemt met Infoisinfo en enige vorm van persoonlijke data, moet je dit “Privacy Beleid” lezen en accepteren door het vakje aan te vinken op Infoisinfo´s registratie formulieren, of door te voldoen aan een gelijkwaardig proces dat hiervoor is vastgesteld.

Ons Privacy Beleid heeft invloed op zowel de persoonlijke informatie die je geeft, evenals alle data waarvoor je toestemming geeft zodat wij deze kunnen zien wanneer je een van de services aangeboden op onze websites betreedt.

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE DATA

Infoisinfo informeert hierbij haar gebruikers over het persoonlijk data bescherming beleid, zodat ze zelf kunnen bepalen en vaststellen of zij de persoonlijke data aan Infoisinfo willen verstrekken die nodig kan zijn, of dat deze verkregen mogen worden doormiddel van hun gebruik van de services en functies die wij aanbieden. Als eigenaar van het “www.infoisinfo.nl” domein, informeert Comerleads, S.L. de gebruikers van hun website over hun Data Bescherming Beleid, van toepassing op de data die van hun nodig kan worden geacht.

I. Data gevraagd en behandeling daarvan, recht van informatie. Wanneer de gebruiker beslist zich te registreren op Infoisinfo, zullen de volgende persoonlijk data gevraagd worden in de sectie “Registreren als gebruiker”: Naam, Email, Mobiel Nummer, met als enige doel het registreren van de gebruiker en beheren van zijn/haar account, zodat de gebruiker kan communiceren met de bedrijven en personen die interesse hebben in het aanschaffen van zijn/haar producten of gebruik maken van zijn/haar diensten zoals aangeboden op Infoisinfo.

Met het versturen van de data, stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met de

behandeling van diezelfde data door Infoisinfo, onder de voorwaarden zoals genoemd in Sectie II, genaamd “Privacy Controle”.

Alle persoonlijke data boven omschreven, zo ook als enige andere informatie gegeven door de gebruikers, welke worden verkregen door het volledig invullen van de formulieren ingebouwd in de Infoisinfo website, of by de aanmelding of registratie voor een van de services aangeboden door de website, zal onderwerp zijn ter behandeling en opgenomen in een persoonlijk data bestand genaamd “Web Users”, beheert door Comerleads, S.L., en op tijd geregistreerd aan de General Personal Data Registery van het Spaanse Agentschap voor de Bescherming van Data, die geheel verantwoordelijk en de enige zal zijn voor en de enige met deze informatie. Genoemd bestand zal als nut hebben het behoud van de relatie opgebouwd met de gebruiker, het management, administratie, provisie, expansie en verbetering van de services aangeboden door Infoisinfo, door de website “ www.infoisinfo.nl">www.infoisinfo.nl”.

II. Privacy Controle. De gebruiker zal controle hebben over zijn/haar data, en heeft ten alle tijden toegang tot deze data, en kan deze veranderen. De gebruiker kan ook het annuleren aanvragen van zijn/haar persoonlijke data, door te schrijven naar dit email adres: gebruikers@infoisinfo.nl

Wanneer de relatie tussen de gebruiker en Infoisinfo ten einde komt, welke betekend dat de gebruiker zijn/haar abonnement voor de service annuleert, al zijn/haar persoonlijke data automatisch worden gewist.

III. Gebruiker Inhoud. Het moet worden begrepen dat de gebruiker de voorwaarden accepteerd zoals vastgesteld in dit “Privacy Beleid”, en dit geeft zijn/haar nadrukkelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige toestemming voor de behandeling van zijn/haar persoonlijke gegevens door de eigenaar van de website in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR, wanneer de gebruiker klikt op de button “Verzend”, welke is ingebouwd in de gebruiker data formulieren. Alle persoonlijke data verzameld van onze gebruikers bewaard door Comerleads, S.L., welke garandeerd dat alle passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om te zorgen dat integriteit en veiligheid van de gegeven persoonlijke informatie wordt gewaardborgd. De verzamelde data moet adequaat en toepasselijk niet buitensporig zijn met betrekking tot het bereik, de doeleinden en bepaalde, expliciete en legitieme diensten die in detail beschreven zijn in dit Privacy Beleid, en verzameld op de www.infoisinfo.nl website.

Als aanvulling, door nadrukkelijk en precies de voorwaarden te accepteren, authoriseert de gebruiker Comerleads, S.L., voor het verzenden van commerciële communicatie welke bruikbaar kan zijn of interessant voor de gebruiker gerelateerd aan zijn/haar producten en/of zijn/haar diensten.

IV. Recht op toegang tot, rectificatie, verwijdering, beperking en uitdraagbaarheid van de gegevens en verzet tegen de behandeling van Persoonsgegevens. InfoisInfo gebruikers kunnen de bovengenoemde rechten zoals

erkend door de GDPR ten allen tijde en kosteloos uitoefenen door het nummer (+34) 910149822 te bellen via een aan Comerleads, SL, belasting identificatie nummer B-85753614 gerichte brief met als adres domicilie a Calle Alejandro González 5, 6e B, 28028, Madrid, of door een e-mail te sturen naar: gebruikers@infoisinfo.nl, Verwijzing: Bescherming van persoonsgegevens. We herinneren je er ook aan dat je een claim kunt indienen bij het Spaanse agentschap voor de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Comerleads, S.L.

InfoisInfo gebruikt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan die vermeld in deel I, en handhaaft de maximale vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie. Bovendien, in overeenstemming met de bepalingen van de LSSICE betreffende het verzenden van commerciële communicatie via e-mail, zal InfoisInfo een elektronisch adres (gebruikers@infoisinfo.nl) bevatten, waar gebruikers hun recht van verzet te allen tijde kunnen uitoefenen om hun abonnement op elk moment te annuleren, en dus geen informatie of communicatie meer ontvangen.

InfoisInfo is bezorgd over het garanderen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Daarom informeren wij u dat we de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen hebben geïmplementeerd die nodig zijn om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen en daarom de wijziging, verlies, behandeling en/of ongeautoriseerde toegang te voorkomen, vanwege de technische staat en aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan ze worden blootgesteld, ongeacht of ze voortkomen uit menselijk handelen of uit de fysieke of natuurlijke omgeving; alles in overeenstemming met de bepalingen van artikel 9 van de LOPD, en de hierboven aangehaalde Europese verordening ter bescherming van je persoonlijke gegevens.

GEBRUIK VAN COOKIES

Een cookie is een tekstbestand dat een browser op de harddrive van een computer kan opslaan om informatie over de gebruiker te bewaren en kan alleen worden gelezen door de website die de cookie naar de computer heeft gestuurd. Het kan ook worden gebruikt op elk informatie opslag en herstel apparaat van de apparatuur van geadresseerden. De website infoisinfo.es gebruikt cookies om toegang te krijgen tot informatie over de gebruikers van de website. Alle details en informatie

over het gebruik van cookies, uitgelegd op een duidelijke en volledige manier, zijn te vinden in ons "Cookiebeleid", in overeenstemming met de bepalingen van artikel 22.2 van de LSSICE, zoals gewijzigd door het Spaanse Koninklijk Wet-Decreet 13 / 2012 van 30 maart 2002, waarbij Richtlijn 2002/58 / EG, betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de privacy in elektronische communicatie, wordt omgezet in de Spaanse wetgeving.

LINKS

Dit privacy beleid is alleen van toepassing op de website (infoisinfo.es). We bieden geen garanties met betrekking tot toegang via links naar deze website of links van deze website naar anderen.

WIJZIGINGEN

InfoisInfo kan dit beleid wijzigen om het aan te passen aan een veranderde wetgeving of rechtsopvatting, evenals aan toekomstige praktijken. In dergelijke gevallen zal InfoisInfo op deze website alle aangebrachte wijzigingen binnen een nette termijn vóór de implementatie bekendmaken en zal het zijn gebruikers op de hoogte houden van eventuele updates of wijzigingen van dit privacybeleid.